راديو ايران:
ايران خودرو برنامه هفت ساله توسعه محصول را اعلام كرد
راديو ايران در اخبار ساعت 17 و 30 دقيقه روز 23 فروردين 94، خبراعلام برنامه هفت ساله توسعه محصول توسط مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو را پخش كرد.