1  
امضای تفاهم نامه و قرارداد ده جانبه طراحی پلتفرم محصولات جدید ایران خودرو