1  
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار