1  
تحویل آمبولانس های ایران خودرو دیزل به وزارت بهداشت