امروز: 3 خرداد 1397 - 24 مــي 2018 - 9 رمضان 1439
 
گزارش تصویری
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو  
تاریخ: 1396/4/13      ساعت: 19:11
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو
+

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو