امروز: 3 خرداد 1397 - 24 مــي 2018 - 9 رمضان 1439
 
گزارش تصویری
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه  
تاریخ: 1396/5/3      ساعت: 15:30
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
مراسم افتتاحیه کارخانه ایران خودرو کرمانشاه
+

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو