امروز: 6 خرداد 1398 - 27 مــي 2019 - 22 رمضان 1440
 
گزارش تصویری
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5  
تاریخ: 1396/11/21      ساعت: 17:25
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
افتتاح نخستین کارخانه تولید کاتالیست یورو5
+

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو