امروز: 6 خرداد 1398 - 27 مــي 2019 - 22 رمضان 1440
 
گزارش تصویری
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار  
تاریخ: 1397/2/4      ساعت: 19:04
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
راه اندازی کارخانه تولید قالبهای ریخته گری تحت فشار
+

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو