امروز: 27 خرداد 1398 - 17 ژوئن 2019 - 14 شوال 1440
 
گزارش تصویری
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو  
تاریخ: 1397/5/28      ساعت: 14:50
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو
+

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو