امروز: 27 خرداد 1398 - 17 ژوئن 2019 - 14 شوال 1440
 
گزارش تصویری
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران  
تاریخ: 1397/10/17      ساعت: 17:13
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
+

صفحه اصلی نقشه سایت درباره ما تماس با ما
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو