پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران خودرو:

تست سیستم کنترل الکترونیکی پایداری بر روی خودروی دنا پلاسیکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳