پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

گروه صنعتی ایران خودرو

تست سیستم کنترل الکترونیکی پایداری بر روی خودروی دنا پلاسیکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳