پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران‌خودرو

موشنگرافی اقدامات 90 روزه شرکت ایران خودرو در حوزه توسعه عمق ساخت داخلچهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹