پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

شناسه خبر: ۱۴۶۵۸ چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰ تعداد بازدید: ۹۵۷ Print View

با مشاركت درتوليد قطعات پيشرفته و خودروی 301 آغازشد:‌

جهاد برای رونق صنعت ملی

پس از لغو يك طرفه از قراردادهاي برجام از سوي شركت هاي خارجي از جمله پژو، گروه صنعتي ايران خودرو عزم خود را جزم كرده تا با تقويت زنجيره ارزش توليد خود، محصول پژو 301 را به صورت مستقل و بدون حضور شريك خارجي توليد كند .

جهاد برای رونق صنعت ملی

ترك بازار ايران توسط شركاي خارجي، ايران خودرو را بر آن داشته تا با دعوت از سازندگان و قطعه سازان معتبر و توانمند داخلي، قطعات مورد نياز براي توليد پژو 301 را با تكيه بر تخصص آنان تامين و با خودكفايي در توليد محصول خارجي، جهاد مثال زدني را در عرصه صنعت خودرو برپاكند.
خودكفايي درتوليد 301
پروژه 301 تاييد خودكفايي 60 درصدي اين خودرو ار سوي وزارت صمت دريافت شده و در آغاز توليد قرار است با 70 دصد ساخت داخل توليد شود و 300 سازنده ايراني آن را مي سازد . اين خودرو داراي استاندار دهاي 85 گانه و روز دنياست . محصول 301  طبق برنامه زمان بندي شده تا پايان امسال درمدار توليد قرار مي گيرد . براساس اطلاعات موثق از 1123 قطعه محصول  301 حدود 565 قطعه آن با همت بلند سازندهاي داخلي بومي سازي شده و اين روندادامه دارد .
شاخص هاي انتخاب قطعه سازان
شاخص هاي اصلي انتخاب سازندگان در پروژه 301  را مي توان به توليد قطعه با بيش ترين عمق ساخت خودكفايي ، توليد محصول براساس قيمت رقابتي ، وجود زير ساخت  براي صادرات و توان سامايه گذاري د رپروژه اشاره كرد .  سرمايه گذاري صورت گرفته تاكنون براي خودكفايي قطعات بدون قالب هاي بدنه 280 ميليارريال  و 63 ميليون يورو انجام شده است .
پلتفرم 301
سرمايه گذاري كه درحال انجام است صرفا براي محصول نيست،  پلتفرم 301 مبناي براي توليد و عرضه چهار خودرو ديگر توسط ايران خودرو خواهد بود . درحال حاضر خط توليدي 301 با ظرفيت توليد 16 دستگاه از محصول 301 در هر ساعت ايجاد شده كه با همكاري و همت سازندگان و تامين كنندگان به بهره برداري خواهد رسيد .  
نمايشگاه دائمي قطعات خودكفا نشده ساپكو
برگزاري  نمايشگاه براي قطعات خودكفا نشده  كه از ابتكارات وزير صنعت ، معدن و تجارت است كه براساس آن راهبرد جديد گروه صنعتي ايران خودرو در زمينه دسته بندي جديد قطعات و مجموعه ها، الزام و توجه به تحولات جديد در فناوري و به ويژه چالش هاي مربوط به رويارويي با اثرات اقتصادي و فناورانه تحريم صنعت خودرو، ضرورت همكاري تنگاتنگ با توانگران اين عرصه اعم از دانشگاه، ‌سازندگان داخلي، واحدهاي تحقيقات و جهاد خودكفايي مستقر در ساير صنايع و نظاير آن را به امري اجتناب ناپذير تبديل مي كند.
در اين راه شركت ساپكو در راستاي بهره گيري بيشتر از توانمندي هاي متخصصان و صنعتگران داخلي و با هدف توسعه بيشتر خودكفايي و داخلي سازي قطعات خودرو از قطعه سازان خودرو،‌ توليدكنندگان مواد اوليه،‌ شركت هاي دانش بنيان،‌متخصصان و مراكز علمي دانشگاهي براي داخلي سازي مواد اوليه و قطعات گروه صنعتي ايران خودرو فراخواني تهيه و اين موسسات را دعوت به همكاري كرده است. در اين فراخوان به منظور همكاري شركت هاي مشاركت كننده به پارامترهاي مهم در باب اقتصاد مقاومتي و سياست هاي ابلاغي در اين زمينه توجه شده است. شركت هاي مشاركت كننده در اين فراخوان بايستي براي دستيابي به مولفه هاي اقتصاد مقاومتي اقدامات اجرايي مناسبي ارايه كنند.
اهداف اصلي ساپكو در اين فراخوان عبارتند از:
افزايش بهره وري در توليد، كاهش هزينه و قيمت تمام شده،‌ارتقاي كيفيت،‌ انتقال دانش فني و فناوري، خودكفايي، كاهش واردات و حمايت از توليدات ملي، افزايش صادرات،‌ ايحاد شركت هاي مشترك (سرمايه گذاري مشترك)،‌ توسعه و توانمندسازي منابع انساني،‌ ارتقاي تحقيق و توسعه، حمايت از ايجاد شركت هاي دانش بنيان
همچنين شركت ساپكو به منظور تحقق اهداف كلان كشور و حمايت از صنايع داخلي،‌ توسعه صادرات، اشتغال‌زايي و بهره وري، نمايشگاه دائمي قطعات را با محوريت نمايش قطعات و مواد اوليه خودكفا نشده براساس محورهاي مگاماژولي ايجاد كرده است. اين دسته بندي پنج گانه براساس مگاماژول هاي موتور و قواي محركه، برق و الكترونيك، شاسي (تعليق، ترمز و فرمان)، بدنه و در نهايت تزئينات داخلي و خارجي است.
اين نمايشگاه با هدف بومي سازي قطعات،‌پيشگيري از انحصاري بودن توليدكنندگان و افزايش كيفيت قطعات با استفاده از پتانسيل موجود در كشور و با رويكردهاي زير در شركت ساپكو، اهداف خودكفايي را در حوزه مواد و قطعات دنبال مي كند:
نمايش قطعات خريد خارج براي بومي سازي و خودكفايي قطعات، نمايش قطعات تك سورس براي پيشگيري از انحصار و افزايش و توسعه قطعات،‌نمايش قطعاتي كه مشكل كيفي دارند براي افزايش كيفيت و رضايت مشتري، نمايش قطعات 301 براي توسعه محصولات ايران خودرو و بومي سازي قطعات، نمايش مواد اوليه مورد نياز در صنعت قطعه سازي با هدف بومي سازي، نمايش قطعات بهينه كاوي با هدف توسعه و افزايش كيفيت محصولات.
داخلي سازي 65 درصد قطعات
در حال حاضر 65 درصداز قطعات به صورت كامل داخلي سازي شده و باقي مانده نيز ارزبري داشته و يا به صورت مواد اوليه وارد مي شود . در بخشي از قطعات يا مجموعه ها تا 95 درصد داخلي سازي انجام شده اما 5 درصد باقي مانده نياز به ارزبري داشته است . همچنين با احتساب 180 ميليون يورو براي كاهش ارزبري درحوزه خودكفايي سازندگان ، مجموع كاهش ارزبري پروژهاي ساپكو به 300 ميليون يورو مي رسد .
گروه صنعتي ايران خودرو در صدد است تا به توسعه همكاري با قطعه سازان توانمند، ارتباط با مراكز دانش بنيان و همچنين نهادها و مراكزي كه با توليد قطعات با تكنولوژي بالا توانمندي حمايت از صنعت خودرو را دارند بتواند در سال 98 نتيجه اقتدار و مقاومت در برابر تحريم هاي ظالمانه غرب را با توليد محصول جديد و به كارگيري دانش و تخصص جوانان و متخصصان ايراني به منصه ظهور برساند.