پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پنجمين مجمع دبيران شوراهای امر به معروف و نهی از منكردوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۰

> <

پنجمين مجمع دبيران شوراهای امر به معروف و نهی از منكر