پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

پایگاه اطلاع رسانی ایران‌خودرو شکستن رکورد با اتحاد و همدلی - افزایش 2 برابری تولید آذر ماه 98 نسبت به آذر ماه 97
۱